Educatieve games

Een online game kan prima gebruikt worden voor andere doeleinden dan alleen entertainmentdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan educatieve functies. Via een spel kan 'doeltreffend' worden uitgelegd hoe een product of dienst werkt. U kunt er bijvoorbeeld uw jonge doelgroep mee aanspreken.
De educatieve of te wel de serious games vormen een groeimarkt. In het onderwijs en in het bedrijfsleven groeit de behoefte ernaar. De toekomstige leerling leert niet meer uit de boeken maar leert door spelletjes te spelen.

Een voorbeeld van deze educatieve games zijn bijvoorbeeld het leren spellen of rekenen. Door de vorm van een spelletje willen de kinderen wel leren, ze moeten bijvoorbeeld proberen om in woorden te typen voordat deze van het beeld af schuiven. Type er zo veel mogelijk over in een snelle tijd en scoor een zo hoog mogelijke score.

Op de TU Delft zijn ze bezig met een onderzoek naar serious gaming. Er wordt er rekening mee gehouden dat de serious gaming een positieve bijdrage levert. Scholen en bijdrijven zijn nog een beetje huiverig over serious gaming. Omdat er een element van vrijwilligheid in zit.